Main Content

Libreng Payo sa Muling Pagpapatayo at Pagkukumpuni na Makukuha sa mga County ng Bay at Leon

Release date: 
12/10/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 064

 

 

TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagpapaayos o muling ipinapatayo ang mga tirahang nasalanta ng Bagyong Michael, ang FEMA at ang mga home-improvement store sa mga county ng Bay at Leon ay nagtutulungan upang magkaloob ng libreng impormasyon at babasahin tungkol sa kung paano gagawing mas matibay at ligtas ang mga tirahan.

  • Ang mga espesyalista ng FEMA ay personal na sasagot sa mga katanungan at maghahandog ng gabay sa pagpapabuti ng tirahan na may mga napatunayang pamamaraan upang maiwasan o mabawasan ang pagkasira mula sa mga sakuna sa hinaharap.
  • Karamihan sa impormasyon at mga libreng publikasyon ay nababagay para sa mga trabahong kaya ninyong gawin at mga pangkalahatang kontraktista.
     
    Ang mga tagapayo ay abeylabol sa mga sumusunod na mga tindahan:
     

County

Lokasyon

Petsa

Oras

Ba

County

Walmart

725 N Tyndall Parkway

Callaway, Fl 32404

(850) 785-6011

 

Disyembre 13 hanggang Disyembre 18

 

Sa lahat ng oras

Huwebes -Biyernes, Lunes-Miyerkules

8 a.m. hanggang 5:30 p.m.

Sabado 8 a.m. hanggang 2:30 p.m.

Desk Sarado sa Linggo

 

Leon

County

 

The Home Depot

1490 Capital Circle NW

Tallahassee, Fl 32303

(850) 350-9001

 

 

Disyembre 13 hanggang Disyembre 18

 

Sa lahat ng oras

Huwebes -Biyernes, Lunes-Miyerkules

8 a.m. hanggang 5:30 p.m.

Sabado 8 a.m. hanggang 2:30 p.m.

Desk Sarado sa Linggo

 

 

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa pagpapatibay ng ari-arian sa fema.gov/protect-your-property.

Maaaring magbigay ng pangkalahatang gabay tungkol sa mga insurance policy para sa baha at magbigay ng tulong panteknikal upang makatulong sa pagbangon mula sa sakuna.

 

Upang makipag-ugnay sa FEMA, tawagan ang Helpline sa 800-621-3362 o 800-462-7585 (TTY). Mayroong mga operator para sa iba’t ibang wika. Ang mga operator ay nagbibigay ng serbisyo mula 6 a.m hanggang 10 p.m., pitong araw sa isang linggo hanggang magbigay ng panibagong abiso.

###

 

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

 

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/disaster/4399.

 

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Emerhensya sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari rin ninyong bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook page ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

   
    
    

 

Last Updated: 
12/17/2018 - 16:43