Main Content

Libreng Payo para sa Pagpapatayong muli at Pagkukumpuni ay Abeylabol sa mga County ng Bay at Leon

Release date: 
11/28/2018
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 054

 

TALLAHASSEE, Fla. – Habang ang mga taga-Florida ay nagkukumpuni o nagpapatayong muli ng kanilang mga bahay na napinsala ng Bagyong Michael, ang mga tindahan para sa pagpapaganda ng tahanan sa mga county ng Bay at Leon ay nakikipagtulungan upang magbigay ng libreng impormasyon at payo tungkol sa pagbuo ng bahay na mas matibay at mas ligtas.

  • Ang mga espesyalista ng FEMA ay nandoon upang sumagot sa mga katanungan at magbigay ng payo na napatunayang paraan ng pagpapaganda ng bahay na upang maiwasan o mabawasan ang pinsala ng mga dadating na mga sakuna.
  • Karamihan sa impormasyon at mga libreng publikasyon ay nababagay para sa mga trabahong kaya ninyong gawin at mga pangkalahatang kontraktista.
     
    Ang mga tagapayo ay abeylabol sa mga sumusunod na mga tindahan:
     

County

Lokasyon

Petsa

Oras


County ng Bay

              

Home Depot

11500 Panama City Beach Parkway

Panama City, Fl 32407

850-234-2018

 

Nobyembre 29 hanggang Disyembre 4

 

 

Lahat ng oras ay lokal

Huwebes - Martes

8 a.m. hanggang 6 p.m.

Sarado tuwing Linggo

 


County ng Leon

 

 

Lowes Home Improvement Center

5500 Commonwealth Blvd.

Tallahassee, Fl 32303

 

 

Nobyembre 29 hanggang Disyembre 4

 

 

Lahat ng oras ay lokal

Huwebes - Martes

8 a.m. hanggang 6 p.m.

Sarado tuwing Linggo

 

 

 

 

Hanapin ang higit pang impormasyon tungkol sa pagpapatibay ng ari-arian sa fema.gov/protect-your-property.

Maaaring magbigay ng pangkalahatang gabay tungkol sa mga polisiya ng insurans para sa baha at magbigay ng tulong pangteknikal upang mapadali ang rekaberi.

 

Upang makipag-ugnay sa FEMA, tawagan ang Helpline sa 800-621-3362 or 800-462-7585 (TTY). Mayroong mga operator para sa iba’t ibang wika. Mayroon mga operaytor simula 6 a.m. hanggang 10 p.m. pitong araw kada linggo hanggang may karagdagang puna.

 

###

 

Misyon ng FEMA: Tulungan ang mga mamamayan bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna.

 

Para sa listahan ng mga mapagkukunan ng suporta at impormasyon para sa mga indibidwal at negosyong apektado ng Bagyong Michael, bumisita sa www.floridadisaster.org/info

Para sa impormasyon tungkol sa pagbangon mula sa Bagyong Michael, bumisita sa www.fema.gov/tl/disaster/4399.

 

Sundin ang FEMA at ang Dibisyon ng Florida para sa Pamamahala ng Emerhensya sa Twitter sa @FEMARegion4 and @FLSERT. Maaari rin ninyong bisitahin ang FEMA at ang mga Facebook page ng Dibisyon sa Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

 

 

   
    
    

 

 

 

Last Updated: 
11/30/2018 - 11:01