Main Content

Simulan Kaagad ang Paglilinis ng Binaha

Release date: 
08/23/2016
Release Number: 
FS-001

Mainam na simulang linisin sa pinakamadaling panahon ang mga lugar na binaha sanhi ng matinding bagyo at pag-ulan na nangyari sa Louisiana simula noong Agosto 11.                         

Ang mga nasira ng baha gaya ng mga carpet, kubre-kama, muwebles, at iba pang mga kagamitan sa bahay ay maaaring makasama sa kalusugan. Ang mga ito ay masakit din sa mata. Narito ang ilang mga tip kung paano itatapon ang mga ito nang ligtas at magsimula sa panunumbalik mula sa sakuna:

Mag-file ng Claim ng Insurance Pagkatapos ay Magparehistro sa FEMA

 • Makipag-ugnay sa inyong kompanya ng insurance (insurance company) at mag-file ng claim. Kunin ang impormasyon sa pagkontak sa kanila mula sa online: Louisiana Department of Insurance: www.ldi.la.gov/onlineservices/ActiveCompanySearch.                                                                                                                  
 • Kung may mga tanong tungkol sa inyong insurance para sa baha, tawagan ang 800-621-3362 mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-8 n.u. hanggang ika-6 n.g. at piliin ang opsyon 2. Ang mga tauhan ng call center ay makakatulong tungkol sa mga impormasyon sa inyong policy, makapagbibigay ng patnubay na teknikal upang makatulong sa panunumbalik mula sa sakuna, at masasagot ang mga tanong tungkol sa insurance na pambaha. Maililipat ang inyong pagtawag sa inyong tagapagdala ng insurance para sa karagdagang tulong kung kakailanganin.
 • Magparehistro para sa pederal na tulong sa sakuna. Kung ang malubhang nasira sa inyo sanhi ng matinding bagyo o baha ay nasa Acadia, Ascension, Avoyelles, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson Davis, Lafayette, Livingston, Point Coupee, St. Helena, St. Landry, St. Martin, St. Tammany, Tangipahoa, Vermilion, Washington at mga parokya sa West Feliciana, mag-apply para sa tulong ng FEMA sa online: DisasterAssistance.gov o tawagan ang 800-621-3361. Bukas ang mga linya araw-araw mula ika-6 n.u. hanggang ika-10 n.g. Kung gumagamit ng TTY, mangyaring tawagan ang 800-462-7585. Bukas ang mga linya araw-araw mula ika-6 n.u. hanggang ika-10 n.g. Kung gumagamit ng TTY, mangyaring tawagan ang 800-462-7585.

FS-001 Simulan ang Paglilinis ng Binaha Sa Lalong Madaling Panahon, Pahina 2

Magsimulang Maglinis Ngayon

 • Maaaring maging malubhang panganib sa kalusugan ang amag kaya huwag nang hintayin ang pagbisita ng FEMA o ng inyong kompanya ng insurance bago kayo magsimulang maglinis. Mapapagtibay pa rin ng mga inspektor ng FEMA at ng mga adjuster ng claim sa insurance ang mga pagkasira sanhi ng baha.  .
 • Dahil ang amag ay isang malubhang panganib sa kalusugan, mahalagang alisin ang mga mahahalagang bagay na nasira ng baha mula sa inyong bahay. Kumuha ng maraming litrato bago bumisita ang inyong adjuster ng insurance.
 • Siguraduhing kumonsulta sa inyong mga lokal na opisyal para sa mga tagubilin bago ninyo ilabas ang mga labi at kalat. Kung wala kayong impormasyon para sa pakikipag-ugnay sa lokal na pamahalaan ng kagipitan o emergency, mahahanap ito online sa gohsep.la.gov/about/parishpa.
 • Ilagay ang mga labi sa bangketa. Hindi maaaring kolektahin ang mga labi sa pribadong pag-aari.    
 • Huwag ihilig ang mga labi sa mga puno at mga poste o ilagay ang mga ito sa paligid ng mga poso at mga kahon ng kontador. Magiging mas mahirap kunin ng mga tagalinis ang mga ito sa ganoong kalagayan.                   
 • Mahalagang ihiwa-hiwalay ang mga labi sa mga sumusunod na anim na uri:          
  • Basura ng pamamahay gaya ng mga itinapon na pagkain, mga pambalot at papel.
  • Mga labi ng konstruksyon gaya ng mga materyales sa pagtatayo, mga carpet, muwebles at kutson.
  • Mga labi ng mga halaman gaya ng mga sanga at dahon.

Mapanganib na mga itinapon mula sa pamamahay gaya ng mga baterya, pintura at mga panglinis.

 • Mga appliance gaya ng mga refrigerator, washer/dryer, water heater at mga air conditioner.
 • Electronics gaya ng telebisyon, kasangkapang pang-isteryo at kompyuter.
 • Pumunta online sa link na ito upang makakita ng larawan na nagpapaliwanang kung paano ihiwa-hiwalay ang mga labi:

www.fema.gov//www.fema.gov/media-library/assets/images/110554

 • Ilan pang mga tip upang mapabilis ang koleksiyon ng mga labi:
  • Subukan ang ipagsama ang inyong mga tumpok ng labi at ang mga sa kapitbahay.
  • Patibayin ang pagsara ng mga refrigerator at freezer gamit ang duct tape.
  • Limitahan ang basurang galing sa bahay na inilalagay sa bangketa. Gumamit ng dalawang 32-galon na sisidlan o walong bag ng basura lamang.
 • Kumuha pa ng maraming tip sa paglilinis, pagkukumpuni at muling pagtatayo pagkatapos ng baha sa www.fema.gov/Louisiana-disaster-mitigation.
Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00