Main Content

Pambansang Linggo ng Pagkahanda sa Matinding Lagay ng Panahon Inilunsad ng FEMA

Release date: 
03/04/2013
Release Number: 
181

 

New York – Inilunsad ng Federal Emergency Management Agency, sa pakikipagtulungan sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang ikalawa nitong taunang National Severe Weather Preparedness Week. Ang linggong ito ay nakatuon sa pagkahanda mo, ng iyong pamilya at ng iyong komunidad sa pagkakataong may sakuna.

 

Bawat taon ay may mga namamatay na tao dahil sa mga hurricane, blizzard o iba pang natural na kalamidad kahit pa mayroong maagang babala. Noong 2012, mayroong mahigit sa 450 namatay kaugnay ng lagay ng panahon at halos 2,600 pinsalang kaugnay ng lagay ng panahon.

 

Ang pagbuo ng isang supply kit para sa sakuna ay napakahalaga pa matiyak na mayroong magagamit ang iyong pamilya na nakalaan para sa bawat indibidwal. Ang ibang kit ay maaaring may mga karagdagang bagay kung mayroong mga mas nakatatanda (seniors) o mga sanggol sa bahay.  Ang pagbuo ng planong pang-emergency ay ang pagsisimulan ng iyong pamilya sa paghahanda nito sakaling may tatamang sakuna nang walang babala. Tumipon ng impormasyon tungkol sa pagkahanda mula sa mga lokal na ahensiya sa pangangasiwa ng emergency at FEMA. Bumuo ng plano kasama ng iyong pamilya at talakayin ang impormasyong isasama sa plano.

 

Makatutulong ang mga indibidwal sa paghanda ng kani-kanilang sarili at sa kanilang komunidad para sa matinding lagay ng panahon sa kanilang lugar. Tulad ng ipinakita ng Hurricane Sandy, nagbigay ng kanilang oras ang mga taga-New York sa pagtulong sa mga kapitbahay at mga di-kilala, mula sa pagbibigay ng pagkain at tubig maging sa paglilinis ng kalat mula sa mga kalsada. Itong “Paano ako makatutulong?” na pananaw ang nagpapabilis sa proseso ng muling-pagbangon at nagbibigay-daan sa mas malakas, at mas matatag na komunidad.

 

Bumisita sa Ready.gov/severe-weather o Noaa.gov/wrn para malaman ang higit pa tungkol sa matinding lagay ng panahon at para maging mas handa.

 

Ang mithiin ng FEMA ay suportahan ang ating mga mamamayan at mga unang tumutugon para matiyak na bilang isang bansa, makapagtutulungan tayo na bumuo, magpanatili, at magpahusay ng ating kakayahan na maghanda para sa, magtanggol laban sa, tumugon sa, bumangon mula sa, at paliitin ang epekto ng lahat na panganib.

Last Updated: 
01/03/2018 - 14:00