Main Content

Ipinagpapatuloy ng FEMA ang Outreach sa Muling Pagbuo Para sa Higit na Kaligtasan at Katatagan

Release date: 
12/17/2012
Release Number: 
NR-102

NEW YORK – Ang mga New Yorker na sinisimulan ang proseso ng muling pagbuo ay magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon upang makatanggap ng teknikal na impormasyon sa mga pagpapabuti upang protektahan ang kanilang mga tahanan mula sa mga bagyo sa hinaharap.

Simula Martes, Dis. 18, ang mga dalubhasa sa pagbabawas mula sa Federal Emergency Management Agency ay pupunta sa apat na bagong sakop na lokasyon upang mag-alok ng patnubay sa kung paano bumangon para sa higit na kaligtasan at katatagan pagkatapos ng Hurricane Sandy.  

Makakakuha ng payo ang mga residente sa mga ligtas na paraan ng paglilinis, diskarte sa pag-aayos at pagbuo, at matututo rin sila nang higit pa tungkol sa insurance kapag binaha. Available ang impormasyong ito sa publiko at ibinibigay ito nang walang bayad. 

Magiging available sa Home Depot at mga tindahan ng Lowe's sa mga sumusunod na lokasyon ang mga tagapayo ng FEMA:

               Bronx County - Home Depot                        Kings County - Home Depot
               600 Exterior St, Bronx 10451                       579 Gateway Dr. Brooklyn 11239
 
               Nassau County - Lowe’s                              Suffolk County - Home Depot
               90 Price Pkwy, Farmingdale 11735              1550 Old Country Rd, Riverhead 11901

Ang mga oras ng pagpapatakbo ay 8 a.m. hanggang 8 p.m., Martes, Dis. 18, hanggang Sabado, Dis. 22, at 8 a.m. hanggang 6 p.m., Linggo, Dis. 23.

Apat na beses na ngayong natitipid ang bawat dolyar na ginagastos sa mga pag-aayos mula sa susunod na sakuna ayon sa koponan ng pananaliksik na pinamunuan ng Penn State University noong 2006.  

Ang higit pang impormasyon sa mga paraan upang protektahan ang iyong ari-arian mula sa mga sakunang darating ay available sa: www.fema.gov. Mag-click sa “Magplano, Maghanda at Magbawas ng Epekto.”

Para sa higit pang impormasyon sa pagbangon mula sa sakuna ng New York, bisitahin ang www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/20/2012 - 18:00
State/Tribal Government or Region: