Main Content

Ang Pag-alis ng mga Kalat ay nasa Oras

Release date: 
12/16/2012
Release Number: 
NR-099

NEW YORK – Ang pagkakasosyo sa pagitan ng Istado ng New York, lunsod ng New York, mga ibang munisipalidad, Army Corps ng Engineers at ang  Federal Emergency Management Agency ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad ng pag-alis ng sobrang dami ng kalat na naiwan ng Bagyong Sandy.  Sa kasalukuyan, kasama ng mga pribadong kontraktor, nakaalis sila ng labis sa apat na milyong kubikong yarda ng kalat buhat sa limang boro ng lunsod ng New York at Nassau, Rockland, Suffolk, at Westchester kawnti.

Ang FEMA’s Public Assistance program ay inaprubahan ng higit sa $17 milyon upang isauli ang nagugol sa Nassau County para sa 75 persent ng gastos sa higit na oras sa 270 na empleyado at ang pa-upa ng heavy duty wood chippers upang mabawasan ang bolyum ng mga kalat.  Ang naaprubahan itong linggo ay  $2.2 milyon na pagsauli ng nagugol para makaragdag sa $15 milyon na naaprubahan para sa kawnti noong Nobyembre. Marami pang pondo para sa tulong sa publiko ang inaasahan para pinakialaman ang gastos ng kawnti sa pag-alis at pagtapon ng kalat.

Malalakas na hangin at mabigat na ulan buhat sa Bagyong Sandy ang nagpabagsak sa mga puno, mga punong sanga at power lines sa buong lugar ng New York. Ang koleksiyon at kalinawan ng tinambakan ay isa sa pinakamahirap at ubusin sa oras na paghamon sa pangrikubre. Ngunit gayunman, ang mga tambakan ng kalat ay naglalaho.

Pagkatapos ng koleksiyon, ang mga kalat ay  dinadala ng truk sa mga lugar na mag-iinspeksiyon, ihihiwalay ito sa kategorya at itatapon sa pinakamaingat na posibleng paraan.  Upang mabawasan ang dami ng materyal na dadalhin sa landfill, ang Army Corps ng Engineers, sa pakikipagtulungan ng New York City’s Sanitation Department, ay tumitingin ng iba pang mga paraan sa paggamit ng vegetative na kalat (kahoy, mga punong sanga, mga dahon at iba pang organikong materya) na makikinabangan ng komunidad.

Ang FEMA’s Public Assistance program ay nagpapasauli ng nagugol sa istado at mga lokal na gubyerno at ilang pribadong walang-kitang organisasyon ng 75 persent na karapat-dapat na gastos sa pag-alis ng kalat. Ang natitrang 25 persent ay ibinagay ng non-federal funds. Pinapasulong ng istado ang pondo ng pederal sa mga karapat-dapat na lokal na gubyerno o organisasyon na pasukan ng gastos.

Upang maging karapat-dapat sa pag-alis ng kalat, ang pagkasira ay dapat na direktang resulta ng Bagyong Sandy, at ang trabaho ay nangangailangan para:

  • Alisin ang agad na panganib sa mga pamumuhay, kalusugang pampubliko at pag-iingat,
  • Alisin ang agad na panganib sa makabuluhang pagkasira para mapabuti ang publiko at pribadong ari-arian kapag ang kasukatan ay mabisa sa gastos, o
  • Tiyakin ang pangrikubre sa ekonomiya ng naapektuhang komunidad para sa pakinabang ng community-at-large.

Para sa pangdagdag na impormasyon tungkol sa pangrikubre dahil sa sakuna sa New York, bumisita sa www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy at www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/20/2012 - 16:31
State/Tribal Government or Region: