News, Media & Events: North Carolina

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

Inilalabas ng FEMA ang pansamantalang pagsuspinde sa upa para sa mga nakaligtas sa sakuna na naninirahan sa pabahay ng FEMA sa mga sumusunod sa estado:

illustration of page of paper Mga Press Release |

RALEIGH, N.C. – Bukas na ang Rekaberi Senter para sa Sakuna ng Estado/FEMA sa bayan ng Atkinson sa Pender County.

illustration of page of paper Mga Press Release |