News, Media & Events: Hawaii

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

HONOLULU — Ang huling araw para sa mga residente ng Hawai’i County upang makapagparehistro sa FEMA para sa tulong sa kalamidad na nagmumula sa mga kawalan na natamo sa mga pagsabog at mga lindol ng

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

HONOLULU—Ang mga naninirahan sa Hawai’i County na may tinamong mga pinsala bunga ng pagsabog ng Kilauea at mga lindol ay makakapagrehistro hanggang sa Lunes, Agosto 13, 2018 para sa tulong sa kalam

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021

HONOLULU—Ang FEMA/State Disaster Recovery Center ay lilipat sa isang bagong lokasyon sa Pahoa at magbubukas sa Lunes, Hulyo 30 sa 8 n.u.

illustration of page of paper Mga Press Release | March 18, 2021