Pigilan ang Amag na Maging Pangalawang Sakuna

Release Date:
October 4, 2023

Ang pag-aantala ng paglinis ng amag na idinulot ng pagbaha ay maaaring magresulta ng maraming uri ng panganib sa kalusugan pero ang ligtas na paglinis ay mahalaga. 

Mga Problemang Nauugnay sa Amag

 • Medikal: Ang mga spore ng amag ay maliliit na organismo na lumulutang sa hangin at nagdudulot ng problema sa alergy, hika, impeksyon, at iba pang isyu sa paghinga. Pwedeng magdusa ang kahit sino mula sa pangmedikal na isyu na nauugnay sa amag. Subalit, ang mga sanggol at bata, mga nakatatanda, at iyung mga may mahinang immune system ay posibleng makaranas ng mas matinding reaksyon. Ang mga taong may problema sa paghinga tulad ng hika o yung may mahinang immune system ay dapat umiwas sa mga inaamag na lugar.
 • Bahay: Kung ang iyong bahay ay may amag, ang lahat ng nahawahan ay dapat lubusang linisin at patuyuin. Ang mga bagay na hindi malilinis at mapapatuyo nang maayos sa loob ng 24-48 oras ay dapat tanggalin at itapon, kasama dito ang pag-aaring istruktura at personal. Ang mga bata ay hindi dapat makibahagi sa gawaing paglilinis ng sakuna. Posibleng magkaroon ng pinsala sa amag sa kabila ng walang ibang nakikitang pinsala.

Paano Alisin ang Amag at Ayusin ang Iyong Tahanan

Ang Center for Disease Control (CDC o Sentro ng Pagkontrol ng Sakit) ay naghahandog ng mga payo sa paglilinis ng amag pagkatapos ng sakuna.

 • 8 Payo sa Paglilinis ng Amag
  • Protektahan ang iyong sarili. Magsuot ng personal na kagamitan sa proteksyon (guwantes, maskara, salaming pamproteksyon) para protektahan ang iyong mata, ilong, bibig, at balat.
  • Itapon! Ilabas Mo! Ang anumang nabasa sa tubig baha at hindi kayang ganap na malinis at mapatuyo sa loob ng 24 hanggang 48 oras ay dapat ilabas. Kunan ng litrato ang mga bagay na itinapon Take photos of discarded items for filing insurance claims.
  • Pahanginan ito. Buksan ang lahat ng pinto at bintana habang nagtatrabaho ka at hayaang nakabukas ang lahat ng maaari mong iwanan nang ligtas kapag umalis ka.
  • Lagyan ng Sirkulasyon. Kapag ligtas nang gamitin ang kuryente, gumamit ng mga bentilador at dehumidifier para tanggalin ang kahalumigmigan.
  • Huwag maghalo ng mga panlinis. Kung gumagamit ka ng mga produktong panlinis, huwag paghaluin ang mga produktong panlinis. HUWAG paghaluin ang bleach at ammonia dahil maaari itong lumikha ng nakakalason na singaw.
  • Kuskusin ang mga ibabaw na lugar. Maglinis gamit ang tubig at detergent. Tanggalin ang lahat ng nakikita mong amag. Patuyuin kaagad.
  • Huwag mong takpan, tanggalin mo. Ang pagpintura o pag-caulking sa ibabaw ng amag (paglagay ng tapal) ay hindi makakapigil sa paglago ng amag. Ganap na ayusin ang problema sa tubig at linisin ang lahat ng amag bago ka magpintura o mag-caulking..
  • Patuyuin ito. Patuyuin ang iyong bahay at lahat ng laman nito sa lalong madaling panahon – sa loob ng 24 hanggang 48 oras kung maaari.
 • Karagdagang mapagkukunan:

Para sa pinakabagong impormasyon sa pagbawi ng Florida mula sa Bagyong Idalia, bumisista sa floridadisaster.org/updates/ at fema.gov/disaster/4734. Sundan ang FEMA sa X na dating kilala bilang Twitter, sa twitter.com/femaregion4 at sa facebook.com/fema.

Tags:
Huling na-update noong