Main Content

Republic of the Marshall Islands Typhoon Axel (DR-934)

Panahon ng insidente: January 08, 1992 - January 10, 1992
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa February 07, 1992

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-10-18 04:00

Last Updated: 2004-10-18 04:00