alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Palau Typhoon Mike

DR-882-PW
Palau

Panahon ng Insidente: Nov 10, 1990 - Nov 11, 1990

Petsa ng Deklarasyon: Nov 28, 1990

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Kung at kapag inaprubahan ang tulong pinansiyal para sa sakunang ito, ipapakita ito dito. Ia-update ang impormasyon bawat oras.

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.