Main Content

Commonwealth of the Northern Mariana Islands TYPHOON DINAH (DR-634)

Panahon ng insidente: November 27, 1980
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa November 27, 1980

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2004-11-29 05:00

Last Updated: 2004-11-29 05:00