Balita at Media: Sakuna 4724

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

35

この町が住人たちに再び開かれたとき、ほとんどの者は2人1組で訪れ、この地に別れを告げ、灰の中の遺留品を捜索する機会を求めました。
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang programang Tulong ng FEMA para sa Iba pang Pangangailangan ay nag-aalok ng suportang pinansyal para sa mahahalagang pangangailangang may kaugnayan sa sakuna. Para sa mga nakaligtas sa mga wildfire noong Agosto 8 sa Maui, saklaw ng programa ang mga personal na gamit at gamit sa bahay. Kung may pinsala o may mga nawala sa iyo dahil sa mga wildfire at hindi ka nakatanggap ng pera mula sa insurance o mga boluntaryong ahensya, ang programang ito ay maaaring magbigay ng suportang kailangan mo.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Kung nakatanggap ka ng sulat mula sa FEMA na nagsasabing hindi ka karapat-dapat para sa tulong, huwag mataranta. Nangangahulugan lamang ito na maaaring kailangan ng FEMA ng karagdagang impormasyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa desisyon ng FEMA tungkol sa iyong aplikasyon, maaari kang umapela. Karapatan mo ito.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang FEMA ay malapit na nakikipagtulungan sa US Small Business Administration, na nagbibigay ng mababang interes na mga disaster loan para sa mga may-ari ng bahay, nangungupahan, negosyo at nonprofit na organisasyon. Maaaring sakupin ng SBA disaster loan ang mga pagkalugi na hindi ganap na sakop ng insurance o iba pang pinagkukunan. Ang SBA ay ang pinakamalaking pinagmumulan ng mga pederal na pondo sa pagbangon ng kalamidad para sa mga nakaligtas. • Kung hindi maibalik ang aplikasyon sa SBA loan ay maaaring mag-disqualify sa iyo sa iba pang posibleng tulong pinansyal mula sa FEMA o iba pang mapagkukunang pinansyal.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
HONOLULU –Ang deadline para sa pag-apply para sa pederal na tulong sa sakuna ay pina-extend ng isa pang 30 araw, ibig sabihin, ang mga may-ari ng bahay at mga nangungupahan na may hindi naka-insured o kulang sa insurance na pinsala sa kanilang ari-arian mula sa Maui wildfires ay may hanggang Sabado, Dec. 9, upang mag-apply.
illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

audio icon
Hawaii How to Apply for Disaster Assistance - PSA Audio

audio icon
Hawaii Wildfires How to Apply for Disaster Assistance - Forest Service PSA Audio

audio icon
Hawaii Wildfires How to Apply for Disaster Assistance - FEMA PSA Audio

file icon
Hawaii; FEMA-4724-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4724-DR; Hawaii as a result of wildfires beginning on August 8, 2023, and continuing.

file icon
Civil Rights Flyers Zip File

file icon
Critical Needs Assistance Versus Individual Assistance Flyer

Download this flyer in the following formats: Flyer, Facebook and Twitter
It is currently available in English and Spanish

file icon
Disaster Registration Flyer Zip File

file icon
FEMA Civil Rights Notice for Members of the Public

When FEMA programs support the public before, during, and after a disaster, these programs must comply with Federal civil rights laws and nondiscrimination requirements in the Stafford Act. FEMA does not treat people differently because of race, color, national origin, sex, sexual orientation, religion, age, disability, English proficiency, or economic status.

FEMA Disaster Survivor Assistance teams begin registering Hawaii Wildfire survivors for assistance.
Hawaii Wildfires Disaster Survivor Assistance Teams at the Maui DRC

Hawaii Wildfires Disaster Survivor Assistance Teams (DSAT) at the Maui DRC.

file icon
Helping Children Cope Flyers