Balita at Media: Sakuna 4724

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

40

Ang Stafford Act ang nagpapahintulot sa FEMA na magbigay ng direktang pansamantalang pabahay nang hanggang sa 18 buwan kapag ang mga kwalipikadong aplikante ay hindi makakuha ng pansamantalang pabahay dahil sa kakulangan ng available na mapagkukunan ng pabahay. Nasa ibaba ang mga sagot sa iyong mga madalas itanong tungkol sa pansamantalang pabahay.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang U.S. Small Business Administration ay magbubukas ng Disaster Loan Outreach Center sa tanghali ng Martes, Dec. 19, sa Kahului Public Library upang tulungan ang mga residente at may-ari ng negosyo na naapektuhan ng mga sunog noong Agosto sa Maui na mag-apply para sa mga disaster loan.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang mga online classified na advertisement ay umaakit sa mga nakaligtas sa sunog sa Maui gamit ang mga hindi totoong alok ng mga available na rental unit, at huli na nalaman ng mga tao na ang perang binayaran nila para sa security deposit ay napunta na lang sa mandaraya (scammer).
illustration of page of paper Mga Press Release |
Hinihikayat ang mga nakaligtas sa sunog sa Maui na panatilihing updated ang FEMA sa katayuan ng kanilang claim sa insurance upang makatulong sa kanilang pagbangon.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang nawawala o maling impormasyon ay maaaring maka-antala sa paghahatid ng tulong ng FEMA. Iyon ang dahilan kung bakit hinihikayat ng FEMA ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan na bumabangon mula sa mga sunog sa Agosto sa Maui na manatiling nakikipag-ugnayan sa ahensya at panatilihing napapanahon ang kanilang impormasyon hangga't maaari.
illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.