Balita at Media: Sakuna 4680

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

15

Ang mga may-ari ng bahay at nangungupahan sa mga county ng Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns o Volusia na may pagkawala o pinsala sa ari-arian na dulot ng Bagyong Nicole ay may natitira na lamang na isang linggo para mag-aplay para sa tulong ng pederal na kalamidad.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Kung mayroon kang policy sa National Flood Insurance Program (NFIP) at malaki ang naging pagkasira sa iyong bahay ng Bagyong Ian o Nicole, maaari kang maging kuwalipikado para sa karagdagang coverage sa ilalim ng aming policy.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Ang pagpapagaan ng panganib ay nangangahulugan ng pagbabawas ng pagkawala ng buhay at ari-arian sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng mga sakuna.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Dapat tiyakin ng mga aplikante para sa tulong ng FEMA pagkatapos ng Bagyong Ian at Bagyong Nicole na nasa FEMA ang kanilang kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Maaaring kailanganin ng FEMA na makipag-ugnayan sa mga aplikante para sa higit pang impormasyon o upang ayusin ang isang inspeksyon sa bahay upang i-verify ang pinsala.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang mga residente sa mga itinalagang county na nawalan ng access sa tubig dahil ang isang pribadong balon o septic system ay nasira bilang resulta ng Bagyong Ian o Bagyong Nicole ay maaaring maging karapat-dapat para sa tulong ng FEMA.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

file icon
Florida; FEMA-4680-FL-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4680-DR; Florida as a result of Hurricane Nicole during the period of November 7-30, 2022.