Balita at Media: Sakuna 4614

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

20

Hinihikayat ng FEMA ang mga aplikante na makipag-ugnayan para subaybayan ang kanilang kaso. Ang mga residenteng naniniwalang hindi sapat ang tulong na kanilang natanggap para sa pagkukumpuni ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa FEMA upang magsumite ng apela.
illustration of page of paper Mga Press Release |
Ang mga taga-New Jersey na nakaligtas na may mga bahay na nasira ng baha dulot ng labi ng Bagyong Ida at sila ay walang seguro o may kakulangan sa seguro, ay maaaring kwalipikado para makatanggap ng tulong mula sa FEMA para ibalik ang kanilang bahay sa isang ligtas, malinis, at maasahang kundisyon.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |
Libreng legal na tulong ay makukuha ng mga taong humaharap sa mga isyung pambatas sanhi ng mga labi ng Bagyong Ida.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet |

TRENTON, N.J. – Ang huling araw ng mga may-ari ng tahanan at umuupa na taga-New Jersey para mag-apply ng indibidwal na tulong mula sa FEMA para sa pagkasira at pagkawala dulot ng hagupit ng Bagyong Ida ay pinahaba hanggang sa Dis. 6, 2021.

Ang palugit ay nagbibigay ng mas mahabang oras para sa mga nakaligtas na nakatira sa mga county na nakatalaga para sa indibidwal na tulong kabilang ang Bergen, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union at Warren.

illustration of page of paper Mga Press Release |
Nung nag-apply kayo sa FEMA, maaaring ibinalita ninyo ang pagkasira sa inyong bahay. Kung ganoon, maaaring tawagan kayo ng isang taga-FEMA na inspektor ng bahay at mag-iskedyul ng appointment para bisitahin ang inyong bahay o apartment upang tayahin ang pagkasira.
illustration of page of paper Mga Fact Sheet

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

New Jersey Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues
New Jersey Remanentes del Huracán Ida Un Ano Despues

rricane Ida One Year Later - New Jersey
Hurricane Ida One Year Later - New Jersey

The deadline to apply for assistance is January 5. There are four ways to apply: Online,  on the mobile app, in person, or over the phone.
New Jersey Deadline to Apply

file icon
New Jersey; FEMA-4614-DR

Report on Preliminary Damage Assessment (PDA) information for FEMA-4614-DR; New Jersey as a result of remnants of Hurricane Ida during the period of September 1-3, 2021.