alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Balita at Media: Sakuna 4564

Mga Press Release at Mga Fact Sheet

13

PENSACOLA, Fla. Isang FEMA mobile registration center (tanggapan ng pagpaparehistro) sa Bay County ay nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Miyerkules, Oktubre 21, 2020.

 

The Mobile Registration Intake Center (MRIC) na pinapatakbo sa Bay County Library ay lumipat sa:

 

Sharon J. Sheffield Park

901 Ohio Ave., Lynn Haven, FL 32444

Mga Oras: 9 a.m.-6 p.m. araw-araw maliban sa Oktubre 22 at Oktubre 29 (9 a.m.-4 p.m.)

Pansamantalang magsasara sa Oktubre 24 at Oktubre 25

illustration of page of paper Mga Press Release |

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong magparehistro para sa pederal na tulong na pansakuna, mahalagang makipag-ugnayan sa iyo ang FEMA. Tandaan na ang mga tawag mula sa FEMA ay maaaring lumitaw mula sa mga hindi matukoy na numero ng telepono at tiyakin alam ng FEMA ang iyong kasalukuyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.

illustration of page of paper Mga Press Release |

PENSACOLA, Fla. — Ang pag-apply para sa pederal na tulong na pansakuna ay hindi maaapektuhan ang iba pang mga pederal na benepisyo na maaaring matanggap ng mga nakaligtas sa sakuna sa Florida.

Ang mga residente sa mga county ng Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa at Walton na nagpaparehistro sa FEMA ay maaaring magkaroon ng mga katanungan tungkol sa kung ang mga pondo mula sa FEMA ay maaaring magdulot sa pagkawala ng mga pederal na benepisyo kung saan sila ay nararapat.

illustration of page of paper Mga Press Release |

PENSACOLA, Fla. – Tatlong mobile registration center (nagpapalipat-lipat na tanggapan ng pagpaparehistro) ng FEMA sa Escambia County ang nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Lunes, Oktubre 19, 2020.

 

Ang mga tanggapan, na tinatawag na Mobile Registration Intake Centers (MRIC), ay may mga tauhan mula sa FEMA na maaaring tumulong sa pagpaparehistro o pagsagot sa mga katanungan tungkol sa mga programa ng pagtulong sa sakuna. Pinapalitan nila ang mga tanggapang pinapatakbo sa ibang mga lokasyon sa Escambia County. Mga bagong lokasyon ng tanggapan:

illustration of page of paper Mga Press Release |

PENSACOLA, Fla. – Karapat-dapat na ngayon ang Jefferson County sa mga gawad na Pampublikong Tulong ng FEMA para sa pagbangon mula sa Bagyong Sally.

Bukod dito, karapat-dapat na ngayon ang mga county ng Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Liberty, Okaloosa, Walton at Washington para sa mga kategorya ng Pampublikong Tulong, kabilang ang pag-alis ng debri at mga permanenteng pagpapaayos.

illustration of page of paper Mga Press Release |

Mga PDF, Graphics at Multimedia

View the Disaster Multimedia Toolkit for social media and video content to help communicate about general disaster recovery.

Walang mga file ang nai-tag sa sakunang ito.