alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

American Samoa Covid-19 Pandemic

DR-4537-AS
alert - warning

Ang panahon ng insidente ng COVID-19 ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ang FEMA ay patuloy na magbibigay ng tulong sa palibing hanggang Setyembre 30, 2025, sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemyang ito.

American Samoa

Panahon ng Insidente: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Apr 17, 2020

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $53,542.35
Total Individual & Households Program Dollars Approved $53,542.35
Individual Assistance Applications Approved 12
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $17,223,168.54
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $18,444,467.82
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $672,595.00

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.