alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Delaware Covid-19 Pandemic

DR-4526-DE
Delaware

Panahon ng Insidente: Jan 20, 2020 and continuing.

Petsa ng Deklarasyon: Apr 5, 2020


Help for Individuals and Families After a Disaster

alert - warning

Kung ikaw ay may seguro, dapat kang agad mag-file ng claim sa iyong kumpanya ng seguro. Ang tulong ng FEMA ay hindi makakatulong sa mga kawalang nasasaklawan na ng seguro.

Mag-apply Para sa Tulong sa Sakuna

Ang pinakamabilis na paraan para mag-apply ay sa pamamagitan ng DisasterAssistance.gov. Maaari ka ring mag-apply sa pagtawag sa 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) o sa pamamagitan ng FEMA mobile app.

Matutunan ang tungkol sa proseso ng aplikasyon.

Kumuha ng Agarang Tulong

Makahanap ng tulong sa mga pangangailangan na hindi pinahihintulutan ang FEMA na ibigay. Magtanong sa inyong mga lokal na opisyal sa pang-emerhensiyang pamamahala, mga boluntaryong ahensiya o sa pag-dial sa lokal mong 2-1-1.

Nasabihan Ako na Tumawag sa Administrasyon ng Maliit na Negosyo

The U.S. Small Business Administration (SBA) ng mga pasilidad para maglaan sa mga may-ari ng negosyo, mga nonprofit na organisasyon, mga homeowner at mga umuupa ng mga sagot sa kanilang mga tanong tungkol sa programa sa utang sa sakuna ng SBA, ipaliwanag ang proseso ng aplikasyon at tulungan ang bawat taong kumpletuhin ang aplikasyon sa elektronikong utang. Ang mga pasilidad na ito ay maaaring alinman sa virtual o brick-and-mortar, depende sa mga sirkumstansiyang nakapaligid sa sakuna at mga ibang salik. Mag-click dito para sa higit pang impormasyon: DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/

To obtain information about the type of facility serving your area, the location(s), and the hours of operation, visit the section below titled “Local Resources” or call the SBA’s Disaster Customer Service Center at 1-800-659-2955 or email DisasterCustomerService@sba.gov.

Tingnan ang higit pa tungkol sa mga utang sa SBA.

Nag-apply ako para sa Tulong Anong Susunod?

Makakatanggap ka ng mga sulat ng abiso mula sa FEMA alinman sa pamamagitan ng koreo sa U.S. o sa pamamagitan ng elektronikong sulat na nagpapaliwanag sa iyong mga susunod na hakbang. Kung nag-ulat ka sa proseso ng aplikasyon na nakatanggap ka ng pinsala at hindi mo kayang tumira sa iyong pangunahing tirahan, makikipag-ugnayan sa iyo ang inspektor sa pamamagitan ng telepono upang mag-iskedyul ng inspeksyon. Ang mga inspeksyon sa tahanan ng FEMA ay isinasagawa nang personal; gayunpaman, kung ikaw ay nag-aalala dahil sa patuloy na walang katiyakan sa COVID-19, maaari mong hilingin na isagawa namin ang inspeksyon nang hindi pumapasok sa iyong tahanan.

Matuto pa tungkol sa mga hakbang pagkatapos ng mag-apply.

Mga Brochure ng "Tulong Matapos ang isang Sakuna"

Isinalin sa 27 mga wika, ang brochure na "Tulong Pagkatapos ang isang Sakuna" ay isang tool na maibabahagi sa iyong pamayanan upang matulungan ang mga tao na maunawaan ang mga uri ng tulong ng FEMA na maaaring magamit para suportahan ang mga indibiduwal at pamilya sa pagbawi sa sakuna.

Mag-download ng mga brochure.


Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Local Resources Custom Text

PUBLIC NOTICE

MAJOR DISASTER DECLARATION

FEMA-4526-DR-DE

June 11, 2020

The Federal Emergency Management Agency (“FEMA”) within the U.S. Department of Homeland Security is giving public notice of its intent to reimburse eligible applicants for emergency protective measures taken to protect public health and safety as a result of the Coronavirus Disease 2019 (“COVID-19”) beginning on January 20, 2020 and continuing.  FEMA is also giving public notice that, in some cases, it may provide financial assistance for activities that may affect historic properties, may be located in or affect wetland areas or the 100-year floodplain, and/or may involve critical actions within the 500-year floodplain.

  1. Public Notice – Major Disaster Declaration and Overview of Authorized Assistance

The President declared on April 5, 2020 that a major disaster exists within the State of Delaware pursuant to the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, Pub. L. No. 93-288 (1974) (codified as amended at 42 U.S.C. § 5121 et seq.) (“Stafford Act”) as a result of COVID-19 beginning on January 20, 2020 and continuing.  FEMA has administratively numbered the declaration for the State of Delaware as FEMA-4256-DR-DE.  Under this declaration, FEMA will provide financial and/or direct assistance to the State of Delaware under Category B of the Public Assistance Program as authorized by Section 403 of the Stafford Act.  Eligible emergency protective measures taken to respond to the COVID-19 disaster at the direction or guidance of public health officials may be reimbursed under Public Assistance Category B.  State and local government entities and certain private nonprofit organizations throughout the entire State of Delaware are eligible to apply for Public Assistance. 

  1. Public Notice – Assistance for Activities Located in or that Affect Wetlands Areas or Floodplains or that Affect Historic Properties

Some of the activities for which FEMA provides assistance under Public Assistance Category B may affect historic properties, may be located in or affect wetland areas or the 100-year floodplain, and/or may involve critical actions within the 500-year floodplain.  In those cases, FEMA must comply with Executive Order 11988, Floodplain Management; Executive Order 11990, Protection of Wetlands; the National Historic Preservation Act of 1966, 54 U.S.C. § 300101 et seq.) (“NHPA”); and the implementing regulations at 44 C.F.R. pt. 9 (Floodplain Management and Protection of Wetlands) and 36 C.F.R. pt. 800 (Protection of Historic Properties).  The executive orders, NHPA, and/or regulations require FEMA to provide public notice for certain activities as part of approving the award of assistance for specific Public Assistance Category B projects. 

  1. Federal Actions in or Affecting Floodplains and Wetlands

Executive Orders 11988 and 11990 require that all federal actions (including federal awards of financial assistance) in or affecting the floodplain or wetlands be reviewed for alternatives to avoid adverse effects and incompatible developments in those areas.  The regulations at 44 C.F.R. pt. 9 set forth the FEMA policy, procedure, and responsibilities for implementing the Executive Orders.  Certain actions are totally excluded from being covered by 44 C.F.R. pt. 9, such as certain emergency protective measures necessary to save lives and protect property and public health.

For those actions not excluded from 44 C.F.R. pt. 9, FEMA will identify and evaluate practicable alternatives to carrying out a proposed action that impacts or is impacted by wetlands or floodplain and use social, economic, historic, environmental, legal, and safety factors when analyzing the practicability of the alternatives.  Where there is no practicable alternative, FEMA will undertake a detailed review to determine what measures can be taken to minimize potential harm to lives and risk from flooding, the potential adverse impacts the action may have on others, and the potential adverse impact the action may have on floodplain and wetland values.  The public is invited to participate in the process of identifying alternatives and analyzing their impacts.  Other Public Assistance projects will undergo more detailed review, including an evaluation of practicable alternatives and FEMA may publish subsequent public notices regarding such projects as necessary as more information becomes available.

  1. Federal Actions Affecting Historic Properties

Section 106 of the NHPA requires FEMA to consider the effects of its activities (known as “undertakings”) on any historic property and to afford the Advisory Council on Historic Preservation an opportunity to comment on such projects before the expenditure of any federal funds.  A Public Assistance Category B project is an “undertaking” for the purposes of the NHPA and a historic property is any property that is included in, or eligible for inclusion in, the National Register of Historic Places.  For historic properties that will not be adversely affected by FEMA’s undertaking, this will be the only public notice.  It will also be the only public notice if the work is an immediate rescue and salvage operation to preserve life and property (36 C.F.R. § 800.12(d)) or falls within the list of programmatic allowances set forth in the Programmatic Agreement among FEMA, the Delaware State Historic Preservation Officer, and the Delaware Department of Safety and Homeland Security.  FEMA may, for other projects, provide additional public notices if a proposed FEMA undertaking would adversely affect a historic property. 

  1. Further Information or Comment

This will be the only public notice regarding the actions described above for which FEMA may provide assistance under the Public Assistance Program.  Interested persons may obtain information about these actions or a specific project by writing to the following:

Federal Emergency Management Agency

ATTN: FEMA-4526-DR-DE

615 Chestnut Street, 6th floor

Philadelphia, PA 19106-4404

FEMA-R3-EHP-PublicComment@fema.dhs.gov

 

All comments concerning this public notice must be submitted in writing to FEMA within 15 days of its publication.


How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Don’t self-deploy to disaster areas. Trusted organizations in the affected areas know where volunteers are needed. Work with an established organization to make sure you have the appropriate safety, training and skills needed to respond.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) build relationships and coordinate efforts with voluntary, faith-based and community organizations active in disasters.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.

If you own a business involved with debris removal and want to work on clean-up efforts in affected areas, please contact the local government in affected areas to offer your services.


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $8,390,760.89
Total Individual & Households Program Dollars Approved $8,390,760.89
Individual Assistance Applications Approved 1295
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $212,053,868.76
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $224,788,285.85