alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Indiana Covid-19 Pandemic

DR-4515-IN
alert - warning

Ang panahon ng insidente ng COVID-19 ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ang FEMA ay patuloy na magbibigay ng tulong sa palibing hanggang Setyembre 30, 2025, sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemyang ito.

Indiana

Panahon ng Insidente: Jan 31, 2020 - May 11, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Apr 3, 2020

Mga Lokal na Dulugan

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $75,547,226.19
Total Individual & Households Program Dollars Approved $75,547,226.19
Individual Assistance Applications Approved 10905
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $133,923,968.26
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $135,675,779.55
Hazard Mitigation Assistance Amount
Hazard Mitigation Grant Program (HMGP) - Dollars Obligated $9,348,453.23

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.