Main Content

Cook Inlet Earthquake (DR-4413)

Panahon ng insidente: November 30, 2018
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa January 31, 2019

Mga Application sa Indibidwal na Tulong
Approved: 4,352

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $28,020,649.60

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $31,703,058.22

Itinalagang mga County (Indibidwal na Tulong):

Anchorage (Borough), Kenai Peninsula (Borough), Matanuska-Susitna (Borough)

Español          English       Yup'ik      Somali

Tiếng Việt       한국어        Laotian    Samoan

Русский          简体中文    Hmong     Cambodian

 

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

$28,020,649.60

Kabuuang Programa ng Indibidwal at Sambahayan - Dollars Approved*

$27,690,801.88

Kabuuang Tulong sa Pabahay - Dollars Approved*

$329,847.72

Kabuuang Tulong sa Iba Pang Pangangailangan - Dollars Approved*

4,352

Kabuuang Tulong sa Indibidwal - Applications Approved*

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$31,703,058.22

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$4,444,784.09

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$26,829,834.02

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

* Naaprubahan ang mga dolyar: Tinatanggap ang mga dolyar na tulong ngunit hindi kinakailangang ipamahagi.
✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Information is updated every 24 hours.

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2019-02-08 05:00