Main Content

New York Hurricane Sandy (DR-4085)

Panahon ng insidente: October 27, 2012 - November 09, 2012
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa October 30, 2012

Mga Application sa Indibidwal na Tulong
Approved: 117,664

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $1,012,875,939.76

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $13,511,968,610.83

Itinalagang mga County (Indibidwal na Tulong):

Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster, Westchester

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

$1,012,875,939.76

Kabuuang Programa ng Indibidwal at Sambahayan - Dollars Approved*

$866,857,811.58

Kabuuang Tulong sa Pabahay - Dollars Approved*

$146,018,128.18

Kabuuang Tulong sa Iba Pang Pangangailangan - Dollars Approved*

117,664

Kabuuang Tulong sa Indibidwal - Applications Approved*

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$13,511,968,610.83

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$2,539,779,972.29

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$10,905,436,846.65

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

* Naaprubahan ang mga dolyar: Tinatanggap ang mga dolyar na tulong ngunit hindi kinakailangang ipamahagi.
✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-20 14:44

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2012-11-19 05:00