New York Hurricane Sandy

DR-4085-NY
New York

Panahon ng Insidente: Oct 27, 2012 - Nov 8, 2012

Petsa ng Deklarasyon: Oct 30, 2012

Mga Lokal na Dulugan

Lokal na Balita at Media

Visit the News & Media page for events, fact sheets, press releases and other multimedia resources.

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Indibiduwal na Tulong Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $866,857,811.58
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $146,018,128.18
Total Individual & Households Program Dollars Approved $1,012,875,939.76
Individual Assistance Applications Approved 117664
Pampublikong Tulong Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $2,653,261,896.99
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $11,248,187,838.90
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $14,144,706,223.80

Listahan ng mga Disaster Recovery Center (DRC)

Nothing to show.
Huling na-update noong