alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Indiana Covid-19

EM-3456-IN
alert - warning

Ang panahon ng insidente ng COVID-19 ay natapos noong Mayo 11, 2023. Ang FEMA ay patuloy na magbibigay ng tulong sa palibing hanggang Setyembre 30, 2025, sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemyang ito.

Indiana

Panahon ng Insidente: Jan 20, 2020 - May 11, 2023

Petsa ng Deklarasyon: Mar 13, 2020

Mga Lokal na Dulugan

Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Kung at kapag inaprubahan ang tulong pinansiyal para sa sakunang ito, ipapakita ito dito. Ia-update ang impormasyon bawat oras.