alert - warning

This page has not been translated into Tagalog. Visit the Tagalog page for resources in that language.

Indiana Covid-19

EM-3456-IN
Indiana

Panahon ng Insidente: Jan 20, 2020 and continuing.

Petsa ng Deklarasyon: Mar 13, 2020


Mga Lokal na Dulugan


Mga Obligasyon sa Pagpopondo

Kung at kapag inaprubahan ang tulong pinansiyal para sa sakunang ito, ipapakita ito dito. Ia-update ang impormasyon bawat oras.