Main Content

Alabama Hurricane Gustav (EM-3292)

Panahon ng insidente: August 29, 2008 - September 03, 2008
Emergency Declaration Ipinahayag sa August 30, 2008

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$611,711.02

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$589,645.02

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 14:10

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2009-02-17 05:00