Main Content

Mississippi Hurricane Katrina (EM-3213)

Panahon ng insidente: August 27, 2005 - October 14, 2005
Emergency Declaration Ipinahayag sa August 28, 2005

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 14:12

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2008-02-05 05:00