Main Content

Kansas Kansas Grain Elevator Explosion (EM-3126)

Panahon ng insidente: June 08, 1998
Emergency Declaration Ipinahayag sa June 09, 1998

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$299,025.95

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$299,025.95

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-09-19 11:00

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2010-12-16 05:00