Main Content

Oklahoma Noble Fire (FM-2999)

Panahon ng insidente: August 03, 2012 - August 12, 2012
Fire Management Assistance Declaration Ipinahayag sa August 03, 2012

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$619,731.97

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$303,544.82

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:00

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2012-10-03 16:54