Main Content

Montana Ask Creek Fire (FM-2989)

Panahon ng insidente: June 25, 2012 - July 06, 2012
Fire Management Assistance Declaration Ipinahayag sa June 27, 2012

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$1,514,966.12

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:00

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2012-08-13 21:48