Main Content

North Carolina Evans Road Fire (FM-2773)

Panahon ng insidente: June 13, 2008 - December 31, 1969
Fire Management Assistance Declaration Ipinahayag sa June 13, 2008

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$4,759,982.52

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-10-02 14:01

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2008-06-16 04:00