Main Content

Texas Orchard Fire (FM-2622)

Panahon ng insidente: January 19, 2006 - December 31, 1969
Fire Management Assistance Declaration Ipinahayag sa January 19, 2006

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:58

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2006-01-19 05:00