Main Content

Colorado Bobcat Gulch Fire (FM-2308)

Panahon ng insidente: June 12, 2000 - June 24, 2000
Fire Management Assistance Declaration Ipinahayag sa June 12, 2000

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$1,090,377.30

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$1,090,377.30

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 12:57

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2005-03-02 05:00