Main Content

Texas Memphis Fire (FM-2100)

Panahon ng insidente: July 01, 1994
Fire Management Assistance Declaration Ipinahayag sa July 11, 1994

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 17:22

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2005-02-25 05:00