Main Content

Alabama Tropical Storm Ida (DR-1866)

Panahon ng insidente: November 09, 2009 - November 10, 2009
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa December 22, 2009

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $4,228,940.04


Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$4,228,940.04

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$796,996.58

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$3,157,235.46

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 16:23


Preliminary Damage Assessment

  • Alabama, FEMA-1866-DR (PDF 18KB)

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2010-09-20 04:00