Main Content

Kansas Severe Storms, Flooding, Straight-line Winds, and Tornadoes (DR-1849)

Panahon ng insidente: April 25, 2009 - May 16, 2009
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa June 25, 2009

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $11,537,106.18


Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$11,537,106.18

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$1,850,571.09

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$9,043,559.23

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 16:23


Preliminary Damage Assessment

  • Kansas, FEMA-1849-DR (PDF 52KB)

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2010-09-20 04:00