Main Content

Alabama Hurricane Gustav (DR-1789)

Incident Period: August 29, 2008 - September 03, 2008
Major Disaster Declaration declared on September 10, 2008

Total Public Assistance Grants
Dollars Obligated: $7,955,261.42


Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

If and when individual assistance money is approved for this disaster, it will be displayed here. Information is updated every 24 hours.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$7,955,261.42

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$1,829,034.73

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$5,576,907.69

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 15:43


Preliminary Damage Assessment

  • Alabama, FEMA-1789-DR (PDF 37KB)

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2009-02-17 05:00