Main Content

Kansas Severe Storms, Tornadoes, and Flooding (DR-1699)

Panahon ng insidente: May 04, 2007 - June 01, 2007
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa May 06, 2007

Mga Application sa Indibidwal na Tulong
Approved: 2,777

Total Individual & Households Program
Dollars Approved: $9,846,774.22

Kabuuang Tulong sa Tulong sa Publiko
Dollars Obligated: $88,436,852.85

Itinalagang mga County (Indibidwal na Tulong):

Barton, Clay, Cloud, Comanche, Dickinson, Edwards, Ellsworth, Kiowa, Leavenworth, Lyon, McPherson, Osage, Osborne, Ottawa, Phillips, Pottawatomie, Pratt, Reno, Rice, Riley, Saline, Shawnee, Smith, Stafford, Washington

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

$9,846,774.22

Kabuuang Programa ng Indibidwal at Sambahayan - Dollars Approved*

$8,178,988.91

Kabuuang Tulong sa Pabahay - Dollars Approved*

$1,667,785.31

Kabuuang Tulong sa Iba Pang Pangangailangan - Dollars Approved*

2,777

Kabuuang Tulong sa Indibidwal - Applications Approved*

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$88,436,852.85

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$11,505,412.51

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$75,731,892.09

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

* Naaprubahan ang mga dolyar: Tinatanggap ang mga dolyar na tulong ngunit hindi kinakailangang ipamahagi.
✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 15:23


 

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2008-02-05 05:00