Main Content

Florida Hurricane Katrina (DR-1602)

Panahon ng insidente: August 24, 2005 - September 06, 2005
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa August 28, 2005

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$189,945,393.43

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$146,013,782.74

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$35,695,493.48

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 14:43

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2008-02-05 05:00