Main Content

Mississippi Tropical Storm Allison (DR-1382)

Panahon ng insidente: June 06, 2001 - June 13, 2001
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa June 21, 2001

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$1,776,446.25

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$475,268.17

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$1,329,092.51

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 14:12

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2005-05-23 04:00