Main Content

Colorado Severe Storms (DR-1374)

Panahon ng insidente: April 11, 2001 - April 22, 2001
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa May 17, 2001

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

$4,621,871.50

Kabuuang Mga Tulong na Pampublikong Tulong - Dollars Obligated✝

$30,085.44

Emergency Work (Mga Kategorya A-B) - Dollars Obligated✝

$4,645,199.75

Pysyvä työ (luokat C-G) - Dollars Obligated✝

✝ Dollars Obligated: Ang mga pondo ay ginawang magagamit sa Estado sa pamamagitan ng electronic transfer kasunod ng huling pagsusuri at pag-apruba ng FEMA sa mga proyekto ng Tulong sa Publiko.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:43

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2004-10-27 04:00