Main Content

Ohio Severe Storms And Flooding (DR-1339)

Panahon ng insidente: July 29, 2000 - August 02, 2000
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa August 21, 2000

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2017-07-08 13:43

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2005-05-20 04:00