Main Content

Republic of the Marshall Islands Severe Drought (DR-1210)

Panahon ng insidente: January 17, 1998 - June 30, 1998
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa March 20, 1998

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2007-06-22 04:00

Last Updated: 2007-06-22 04:00