Main Content

Pennsylvania Hurricane Fran (DR-1138)

Panahon ng insidente: September 06, 1996 - September 08, 1996
Major Disaster Declaration Ipinahayag sa September 13, 1996

Pinansiyal na Tulong

Indibidwal na Tulong - Dollars Approved

Kung at kapag ang indibidwal na tulong na pera ay naaprubahan para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Pampublikong Tulong - Dollars Approved

Kung at kung ang obligasyon ng pampublikong tulong ay magagamit ang impormasyon ng dolyar para sa kalamidad na ito, ipapakita ito dito. Ang impormasyon ay na-update tuwing 24 na oras.

Learn more about FEMA Disaster definitions. Last Updated: 2005-05-20 04:00

Mga Kaugnay na Link

Last Updated: 2005-05-20 04:00