Main Content

Blog

Author: G. Keith Bryant, U.S. Fire Administrator (Tagapangasiwa sa Sunog ng Estados Unidos
Nakikibagay tayong lahat sa mga bagong iskedyul at regular na gawain dahil sa pandemyang coronavirus (COVID-19). Isang bagay na karaniwan sa nakararami sa atin ay ang paggugol ng maraming oras sa bahay kaya’t partikular na mahalaga ang maghanda upang protektahan ang ating mga tahanan. Sa papalapit na mas mainit at mas tuyong panahon ng tag-init, tumataas ang panganib ng pagkakaroon ng wildfire (napakalaking sunog sa kalikasan).  Habang isinasagawa ang pagdidistansya sa ibang tao, hinihikayat ka ng FEMA na sinuraduhing ikaw at ang iyong pamilya ay handa para sa mga wildfire....
Posted On: May 14, 2020