Individual Assistance Resource Library

The Individual Assistance (IA) Resource Library contains general information about policies, guidance and publications related to FEMA’s IA programs.

View Fact Sheets

View Documents

Frequently Used Fact Sheets

Maaaring suportahan ng FEMA Mass Care and Emergency Assistance ang mga gobyernong naapektuhan ng kalamidad at host-state sa pagbibigay ng mga serbisyo at mapagkukunang nagbibigay-buhay sa mga nakaligtas/bakwit ng kalamidad at kanilang mga alagang hayop sa bahay at mga service animals. Ang Mass Care and Emergency Assistance ay nagbibigay ng suporta sa anyong teknikal na tulong, koordinasyon, komunikasyon, at natukoy na mga mapagkukunan.

Upang maging angkop para sa pederal na tulong, ang mga nakaligtas sa kalamidad ay dapat mga mamamayan ng U.S., mga hindi-mamamayan na nasyonal, o mga kwalipikadong hindi-mamamayan. Ang mga nakaligtas na hindi kwalipikado para sa pederal na tulong ay maaari pa ring tumawag sa FEMA Helpline sa 800-621-3362 para sa mga referral sa mga boluntaryong ahensya.

Ang programang Tulong sa Pagkawala sa Trabaho Dahil sa Sakuna (DUA; Disaster Unemployment Assistance) ay magagamit sa mga pamahalaan ng estado, tribo, at teritoryo (STT) sa ilalim ng idineklara ng Pangulo na malaking kalamidad na kinabibilangan ng Indibidwal na Tulong at pinahihintulutan ang DUA, alinsunod sa seksyon 410 ng Robert T. Stafford Disaster Relief sa Emergency Assistance Batas, Pampublikong Batas 93-288, bilang naka-code sa 42 U.S.C. § 5177. Nagbibigay ang DUA ng mga benepisyo sa kawalan ng trabaho at mga serbisyo sa muling pagtatrabaho sa mga indibidwal na naging walang trabaho bilang direktang resulta ng idineklara na insidente at hindi angkop para sa regular na seguro sa kawalan ng trabaho ng estado.

Bilang bahagi ng komitment nito sa pagtulong na gawing mas malakas at mas matatag ang mga komunidad, ang FEMA ay nagbibigay ng tulong sa mga angkop na may-ari ng bahay na apektado ng Presidential Disaster Declarations upang tumulong sa pagkumpuni o muling pagtatayo ng mas malakas, mas matibay na mga tahanan ayon sa inawtorisa ng Robert T. Stafford Disaster Relief sa Emergency Act.

Document Library

You can keyword search for a document by its title, or filter the collection to browse by:

  • Topic: Cost evaluations, private nonprofits, emergency protective measures, etc.
  • Document Type: Fact sheet, policy, infographic, etc.
alert - info

FEATURED DOCUMENT

The Individual Assistance Program and Policy Guide (IAPPG) version 1.1 consolidates information on Individual Assistance (IA) programs offered by FEMA to a state, local, territorial or tribal governments affected by a disaster.

To view previous versions of the IAPPG, use the "Filter by Topic" dropdown and select "Archived."

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Polish)

file icon
Individual Assistance Symposium After-Action Report February 2023

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Chuukese))

En Kopwene Tongeni Angei Aninisin Katano

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Japanese)

文書化されていない移民災害支援チラシ

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Hindi)

गैर-दस्तावेज अप्रवासी
आपदा सहायता फ़्लायर

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (French)

Dépliant d'assistance aux immigrants sans papiers en cas de catastrophe

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Arabic)

المهاجرين غير المسجلين ، نشرة إعلانية للمساعدة في حالات الكوارث

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Vietnamese)

Tờ rơi hỗ trợ thảm họa cho người nhập cư không có giấy tờ

file icon
Qualifying for Disaster Assistance: Citizenship and Immigration Status Flyer (Simplified Chinese)

无证移民灾难援助传单