Content Archive

In an effort to keep FEMA.gov current, the archive contains outdated information that may not reflect current policy or programs.

SACRAMENTO, Calif. – Ang mga nakaligtas sa sunog sa California na nawalan ng mga mahalagang dokumento ay maaaring mangailangan ng mga kapalit upang makapag-aplay sa mga serbisyo at makatulong na muling itaguyod ang kanilang mga buhay.

illustration of page of paper Fact Sheets

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Rehistrasyon sa Pagkuha sa Mobil ng FEMA ay bukas na sa Covelo sa Biyernes, Dis. 4, hanggang sa Linggo, Dis. 6, upang maglingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Mendocino.

illustration of page of paper Press Release

Ang mga Nakaligtas sa Sunog ay Dapat Tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov sa Dis. 11

illustration of page of paper Press Release

Ang mga nakaligtas sa sunog ay dapat tumawag sa FEMA Helpline o bumisita sa DisasterAssistance.gov hanggang sa Dis. 16

illustration of page of paper Press Release

SACRAMENTO, Calif. – Ang sinuman na nakatira sa mga palusong mula sa lugar na nalalos sa nakaraang mga sunog ay magiging magkaroon ng panganib sa pagdaloy ng putik sa susunod na mga ilang taon.

illustration of page of paper Fact Sheets

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong magparehistro para sa pederal na tulong na pansakuna, mahalagang makipag-ugnayan sa iyo ang FEMA.

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. Isang FEMA mobile registration center (tanggapan ng pagpaparehistro) sa Bay County ay nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Miyerkules, Oktubre 21, 2020.

 

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. — Ang pag-apply para sa pederal na tulong na pansakuna ay hindi maaapektuhan ang iba pang mga pederal na benepisyo na maaaring matanggap ng mga nakaligtas sa sakuna sa Florida.

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. – Tatlong mobile registration center (nagpapalipat-lipat na tanggapan ng pagpaparehistro) ng FEMA sa Escambia County ang nagbago ng mga lokasyon, epektibo sa Lunes, Oktubre 19, 2020.

 

illustration of page of paper Press Release

SACRAMENTO, Calif.— Ang mga karapat-dapat na nakaligtas sa mga sunog sa California na sakop sa deklarasyon ng sakuna noong Agosto 22 ay maaaring mag-aplay sa tulong na sumasaklaw sa iba’t-ibang mga gastos.

illustration of page of paper Fact Sheets

PENSACOLA, Fla. – Karapat-dapat na ngayon ang Jefferson County sa mga gawad na Pampublikong Tulong ng FEMA para sa pagbangon mula sa Bagyong Sally.

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos mong mag-apply para sa tulong na pansakuna mula sa FEMA, maaari kang mai-refer sa U.S. Small Business Administration (SBA, Pangasiwaan para sa Maliit na Negosyo ng Estados Unidos).

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. Ang FEMA ay nagbukas ng isang sentro sa pagrehistro sa mobile para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sally sa Milton. 

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. Ang mga Sentro ng Pagrehistro sa Mobile ng FEMA sa mga lalawigan ng Escambia, Santa Rosa at Okaloosa ay isasara sa Sabado, Okt. 10, 2020 bilang pag-iingat para sa Hurricane Delta. Ang mga sentro ay magbubukas muli sa Linggo ng 9 a.m.

illustration of page of paper Press Release

SACRAMENTO, Calif. – Ang Sentro ng Pagkuha ng Rehistrasyon sa Mobile ng FEMA (FEMA Mobile Registration Intake Center) na naglilingkod sa mga nakaligtas sa sunog sa Lalawigan ng Sonoma ng halos tatlong linggo ay isasara sa Sabado, Okt. 10.

illustration of page of paper Press Release

SACRAMENTO, Calif. – Ang libreng tulong sa mga alalahanin kaugnay ng sakuna ay ibibigay sa mga karapatdapat na nakaligtas sa sunog sa mga Lalawigan ng Butte, Lake, Monterey, Napa, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Solano, Sonoma at Yolo.

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. – Pagkatapos ng isang sakuna, ang pandaraya ay maaaring maging isang problema.

 

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. — Ang FEMA ay nagbukas ng isang sentro sa pagrehistro sa mobile para sa mga nakaligtas sa Hurricane Sally sa Bay County. 

 

illustration of page of paper Press Release

PENSACOLA, Fla. – Ang mga nangungupahan sa Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa at mga lalawigan ng Walton na ang mga bahay at ari-arian ay nasira ng Hurricane Sally ay maaaring mag-aplay para sa pederal na tulong sa kalamidad.

 

illustration of page of paper Press Release