Msaada wa Mtu Binafsi dhidi ya Msaada wa Umma

Release Date:
Julai 31, 2023

FEMA inaweza kutoa aina mbili za msaada kufuatia tamko la majanga la rais: Msaada wa Mtu Binafsi na Msaada wa Umma. Programu hizi mbili zinafadhiliwa kando kando na zinakusudiwa kufaidi watu binafsi na jamii kwa njia tofauti.

Msaada wa Mtu Binafsi

Msaada wa Mtu Binafsi (IA) huwanufaisha walionusurika moja kwa moja ili kuwasaidia wale ambao hawana bima au ambao hawana bima ya kutosha ya gharama muhimu na mahitaji makubwa. Msaada huo unakusudiwa kurudisha nyumba kuwa makazi salama, safi na inayoweza kutumika. Tafadhali kumbuka, msaada wa serikali hauwezi kutoa msaada unaotolewa na vyanzo vingine, kama vile bima, na hauwezi kulipia hasara zote zinazosababishwa na majanga.

Kupitia mpango wa Msaada wa Mtu Binafsi, FEMA hutoa aina kadhaa za msaada wa kifedha na wa moja kwa moja kwa watu binafsi na familia zinazostahili. Hizi zinaweza kujumuisha, lakini sio tu kwa:

 • Msaada wa Makao
  • Msaada wa Kukodisha ili kukodisha nyumba mbadala wakati mwombaji amehamishwa kutoka kwa makazi ya msingi yaliyoharibiwa na majanga. Msaada wa Kukodisha unaweza kutumika kukodisha nyumba, fleti, nyumba iliyotengenezwa, gari la burudani, au nyumba nyingine iliyoundwa kwa urahisi.
  • Kulipwa Gharama za Kulala kwa hoteli, moteli, au makao mengine ya muda mfupi wakati mwombaji amehamishwa kutoka kwa makazi ya msingi yaliyoharibiwa na majanga.
  • Msaada wa Kurekebisha Nyumba ili kusaidia kurejesha makazi ya msingi yaliyokaliwa na mmiliki, yaliyoharibiwa na majanga katika hali salama na safi.
  • Msaada wa Kubadilisha ili kuwasaidia wamiliki wa nyumba kubadilisha makazi ya msingi yanayokaliwa na mmiliki yanapoharibiwa na majanga.
 • Msaada wa Mahitaji Mengine (ONA): 
  • Msaada wa Mahitaji Mengine ya FEMA huwapa walionusurika msaada wa kifedha kwa hasara ya mali ya kibinafsi isiyo na bima na isiyo na bima ya kutosha, gharama za matibabu na meno zilizosababishwa na majanga na gharama zingine kubwa zinazohusiana na majanga. Baadhi ya aina za msaada katika kategoria hii zinaweza tu kutolewa ikiwa walionusurika hawajatumwa au hawastahili kupata mkopo wa majanga kutoka kwa Usimamizi wa Biashara Ndogo za Marekani (SBA).

Programu za ziada kama vile Ushauri wakati wa msukosuko, Huduma za Kisheria za Majanga, na Msaada wa Kukosa Ajira wakati wa Majanga pia zinaweza kupatikana. Jifunze zaidi kuhusu mpango wa Msaada wa Mtu Binafsi wa FEMA kwa fema.gov/assistance/individual.

Msaada wa Umma

Mpango wa FEMA wa Msaada wa Umma (PA) hutoa ruzuku za ziada kwa serikali za majimbo, kikabila, eneo na mitaa, na aina fulani za mashirika yasiyo ya kibiashara ya kibinafsi ili jamii ziweze kuitikia kwa haraka na kurejea hali ya kawaida baada ya majanga makubwa au dharura.

Baada ya tukio kama vile kimbunga, tetemeko la ardhi au moto wa nyika, jamii zinahitaji msaada wa kulipia gharama zao za kuondolewa vifusi, hatua za kuokoa maisha na kurejesha miundomsingi ya umma.

FEMA pia inahimiza kulinda vitu hivi vilivyoharibiwa dhidi ya matukio yajayo kwa kutoa pesa kwa ajili ya hatua za kupunguza hatari wakati wa mchakato wa kurejesha.

 • Ufadhili wa serikali kwa kawaida hupatikana kwa msingi wa kugawana gharama kwa 75% ya gharama zinazostahili na mpokeaji huamua jinsi sehemu isiyo ya serikali (hadi 25%) inavyogawanywa na wapokeaji wadogo (yaani, waombaji wanaostahili). Katika baadhi ya matukio, sehemu ya gharama ya serikali inaweza kuongezeka.
 • Kupitia Mpango wa PA, FEMA hutoa hasa aina mbili za usaidizi:
  • Ruzuku ya ufadhili wa hatua za dharura za ulinzi na uondoaji wa vifusi (Kazi ya Dharura)
  • Kufadhili ukarabati wa kudumu wa vitu vilivyoharibika kama vile barabara, makalvati, madaraja, huduma, majengo ya umma na mbuga katika maeneo yaliyotengwa, ikijumuisha upunguzaji wa hatari kwa gharama nafuu ili kulinda vitu hivi dhidi ya uharibifu wa siku zijazo (Kazi ya Kudumu)
 • Baadhi ya gharama zinaweza kuwa kati ya gharama za usimamizi.
 • Ingawa fedha hutolewa kwa mashirika ya serikali na baadhi ya mashirika yasiyo ya kibiashara ya kibinafsi, mpango wa Msaada wa Umma unakusudiwa kunufaisha kila mtu - vitongoji, miji, kaunti na majimbo.

Jifunze zaidi kuhusu mpango wa Usaidizi wa Umma wa FEMA kwa fema.gov/assistance/public.

# # #

Tags:
Ilisasishwa mara ya mwisho