alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Georgia Severe Storms, Straight-line Winds and Tornadoes

DR-4685-GA
Georgia

Periudha e Incidentit: Jan 12, 2023

Data e Deklaratës: Jan 16, 2023


Ka përfunduar tashmë: Periudha e Aplikimit për Ndihmë në Katastrofat Natyrore

alert - warning

Dita e fundit për individët dhe familjet që të aplikojnë për ndihmë pasi ka kaluar kjo katastrofë natyrore. Ju nuk keni më të drejtë të bëni një kërkesë të re.

Për të verifikuar statusin e një kërkese të paraqitur më parë, shkoni në faqen DisasterAssistance.gov.

Aplikova për Ndihmë. Çfarë ka më tej?

Ju do të njoftoheni me letër prej FEMA-s ose përmes postës së Sh.B.A-së ose me komunikim elektronik. Mund të duhet të verifikoni identitetin ose kryeni një kontroll në shtëpi. Të gjitha inspektimet do të kryhen me telefon për shkak të COVID-19 dhe nevojës për të mbrojtur sigurinë dhe shëndetin e forcës tonë të punës dhe mbijetuesve.

“Ndihma pas një Katastrofe Natyrore”

E përkthyer në 27 gjuhë, broshura “Ndihma pas një Katastrofe Natyrore” është një mjet për tu ndarë në komunitetin tuaj për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë llojet e ndihmës FEMA që mund të jetë e disponueshme për të mbështetur individët dhe familjet në rikuperimin nga katastrofat natyrore.

Shkarkoni broshurat

Bëhuni vullnetar dhe dhuroni

Rikuperimi pas një katastrofe natyrore mund të zgjasë për disa vite. Ka disa mënyra për të ndihmuar si dhurimi i parave të gatshme, sendeve të nevojshme ose kohës tuaj. Mësoni më shumë rreth mënyrës për të ndihmuar personat në nevojë.

Të hysh në Marrëdhënie Biznesi me FEMA

Nëse jeni të interesuar në ofrimin e shërbimeve me pagesë, vizitoni Doing Business with FEMA page (faqen tonë ‘Të hysh në Marrëdhënie Biznesi me FEMA’) për të filluar Doing Business with FEMA page.


Local Resources Custom Text

Citizenship and FEMA Eligibility

FEMA is committed to helping all eligible disaster survivors recover, including U.S. citizens, non-citizen nationals and qualified aliens.

Learn more about Citizenship and Immigration Status Requirements for Federal Public Benefits

How Do I Appeal the Final Decision?

If you receive a letter stating that you are ineligible for assistance or that your application is incomplete, you can still complete the application or appeal the decision within 60 days of receiving a decision letter. The letter would either be mailed to you or placed into your Disaster Assistance Center account, if you have set up an account.

Learn More on Appeals

Frequently Asked Questions and Rumors

Learn more about common disaster-related rumors and how to report fraud. You can also get answers to frequently asked questions about emergency shelters, disaster assistance, flood insurance and more.

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More

 


Detyrime financimi

Ndihma personale Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $3,483,678.88
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $695,128.67
Total Individual & Households Program Dollars Approved $4,178,807.55
Individual Assistance Applications Approved 817
Ndihma publike Amount
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $1,327,205.41