alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Alaska Severe Storm, Flooding, and Landslides

DR-4672-AK
Alaska

Periudha e Incidentit: Sht 15, 2022 - Sht 20, 2022

Data e Deklaratës: Sht 23, 2022


Ka përfunduar tashmë: Periudha e Aplikimit për Ndihmë në Katastrofat Natyrore

alert - warning

Dita e fundit për individët dhe familjet që të aplikojnë për ndihmë pasi ka kaluar kjo katastrofë natyrore. Ju nuk keni më të drejtë të bëni një kërkesë të re.

Për të verifikuar statusin e një kërkese të paraqitur më parë, shkoni në faqen DisasterAssistance.gov.

Aplikova për Ndihmë. Çfarë ka më tej?

Ju do të njoftoheni me letër prej FEMA-s ose përmes postës së Sh.B.A-së ose me komunikim elektronik. Mund të duhet të verifikoni identitetin ose kryeni një kontroll në shtëpi. Të gjitha inspektimet do të kryhen me telefon për shkak të COVID-19 dhe nevojës për të mbrojtur sigurinë dhe shëndetin e forcës tonë të punës dhe mbijetuesve.

“Ndihma pas një Katastrofe Natyrore”

E përkthyer në 27 gjuhë, broshura “Ndihma pas një Katastrofe Natyrore” është një mjet për tu ndarë në komunitetin tuaj për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë llojet e ndihmës FEMA që mund të jetë e disponueshme për të mbështetur individët dhe familjet në rikuperimin nga katastrofat natyrore.

Shkarkoni broshurat

Bëhuni vullnetar dhe dhuroni

Rikuperimi pas një katastrofe natyrore mund të zgjasë për disa vite. Ka disa mënyra për të ndihmuar si dhurimi i parave të gatshme, sendeve të nevojshme ose kohës tuaj. Mësoni më shumë rreth mënyrës për të ndihmuar personat në nevojë.

Të hysh në Marrëdhënie Biznesi me FEMA

Nëse jeni të interesuar në ofrimin e shërbimeve me pagesë, vizitoni Doing Business with FEMA page (faqen tonë ‘Të hysh në Marrëdhënie Biznesi me FEMA’) për të filluar Doing Business with FEMA page.


Local Resources Custom Text

3 Ways to Apply for Assistance

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More


Detyrime financimi

Ndihma personale Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $2,081,385.85
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $4,474,994.68
Total Individual & Households Program Dollars Approved $6,556,380.53
Individual Assistance Applications Approved 856