alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Missouri Severe Storms and Flooding

DR-4665-MO
Missouri

Periudha e Incidentit: Kor 25, 2022 - Kor 28, 2022

Data e Deklaratës: Gsh 8, 2022


Help for Individuals and Families After a Disaster

alert - warning

Nëse jeni të siguruar, ju mund të depozitoni menjëherë një ankesë pranë shoqërisë së sigurimeve. Ndihma FEMA nuk është e vlefshme për humbjet tashmë të mbuluara prej sigurimit.

Aplikoni për Ndihmë për Katastrofat Natyrore

Mënyra më e shpejtë për të aplikuar është përmes DisasterAssistance.gov. u mund të aplikoni gjithashtu duke telefonuar në numrin 1-800-621-3362 (TTY 1-800-462-7585) ose përmes aplikacionit celular FEMA.

Informohuni rreth procesit të aplikimit.

Merrni Ndihmë të Menjëhershme

Gjeni ndihmën për nevojat që FEMA nuk është e autorizuar të plotësojë. Verifikoni pranë autoriteteve tuaja lokale të menaxhimit të urgjencave, agjencive vullnetare ose duke elefonuar në numrin lokal 2-1-1 .

Më kanë thënë t’i telefonoj Administratës së Biznesit të Vogël

Administrata e Biznesit të Vogël të Shteteve të Bashkuara (SBA) ka krijuar ambiente për tu ofruar pronarëve të bizneseve, organizatave jofitimprurëse, pronarëve të shtëpive dhe qiramarrësve përgjigje për pyetjet e tyre në lidhje me programin e kredisë së SBA-së për katastrofat natyrore, për të shpjeguar procesin e aplikimit dhe për të ndihmuar çdo person të plotësojë aplikimin e tij elektronik për kredi. Këto ambiente mund të jenë ose virtuale ose fizike, në varësi të rrethanave të katastrofës natyrore dhe faktorëve të tjerë. Klikoni këtu për më shumë informacion: DisasterLoanAssistance.sba.gov/ela/s/

Për të marrë më shumë informacion lidhur me llojin e ambientit që i shërben zonës tuaj, vendndodhjen (-et) dhe orarin e veprimtarisë, vizitoni seksionin e mëposhtëm me titullin “Burimet Lokale” ose telefonojini Qendrës së Shërbimeve ndaj Klientit për Fatkeqësitë Natyrore në numrin 1-800-659-2955 ose dërgoni email DisasterCustomerService@sba.gov.

Shihni më shumë për kreditë e SBA-së.

Aplikova për Ndihmë. Çfarë ka më tej?

Ju do të njoftoheni me letër prej FEMA-s ose përmes postës së Sh.B.A-së ose me komunikim elektronik. Mund të duhet të verifikoni identitetin ose kryeni një kontroll në shtëpi. Të gjitha inspektimet do të kryhen me telefon për shkak të COVID-19 dhe nevojës për të mbrojtur sigurinë dhe shëndetin e forcës tonë të punës dhe mbijetuesve.

Broshurat “Ndihma pas një Katastrofe Natyrore”

E përkthyer në 27 gjuhë, broshura “Ndihma pas një Katastrofe Natyrore” është një mjet për tu ndarë në komunitetin tuaj për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë llojet e ndihmës FEMA që mund të jetë e disponueshme për të mbështetur individët dhe familjet në rikuperimin nga katastrofat natyrore.

Shkarkoni broshurat.


Local Resources Custom Text

 

Additional Multimedia

Below you can find social media graphics and images with important safety messaging in various languages, including English, Chinese, Spanish and Vietnamese.

Disaster Recovery Centers

FEMA has opened Disaster Recovery Centers (DRCs) in St. Louis City, St. Louis County and St Charles County. All locations can help homeowners, renters, and business owners who were affected by July’s severe flooding.

A Disaster Recovery Center, jointly operated by the Federal Emergency Management Agency (FEMA) and Missouri State Emergency Management Agency. Representatives from FEMA and the Small Business Administration will be at the center to explain disaster assistance programs and help eligible survivors apply for aid.

Visit A DRC Near You

Verifying Home Ownership or Occupancy

FEMA is required to verify you lived at the address in your application as your primary residence before providing most types of IHP Assistance. FEMA is also required to verify you owned your home before providing Home Repair or Replacement Assistance.

As part of our effort to make the disaster assistance process quicker and reduce the burden on applicants, we try to verify occupancy and ownership by using an automated public records search.

If we cannot verify you lived in or owned the home that you listed in your application, we will ask you to provide documents to prove occupancy and/or ownership to help us determine if you are eligible for assistance.

Learn More


How to Help

Volunteer and Donate

Recovery can take many years after a disaster. There are many ways to help such as donating cash, needed items or your time. Learn more about how to help those in need.

Don’t self-deploy to disaster areas. Trusted organizations in the affected areas know where volunteers are needed. Work with an established organization to make sure you have the appropriate safety, training and skills needed to respond.

FEMA Voluntary Agency Liaisons (VALs) build relationships and coordinate efforts with voluntary, faith-based and community organizations active in disasters.

Doing Business with FEMA

If you are interested in providing paid services and goods for disaster relief, visit our Doing Business with FEMA page to get started.

If you own a business involved with debris removal and want to work on clean-up efforts in affected areas, please contact the local government in affected areas to offer your services.


Detyrime financimi

Ndihma personale Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $30,511,642.59
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $6,370,634.99
Total Individual & Households Program Dollars Approved $36,882,277.58
Individual Assistance Applications Approved 12120