alert - warning

This page has not been translated into Albanian. Visit the Albanian page for resources in that language.

Montana Severe Storm and Flooding

DR-4655-MT
Montana

Periudha e Incidentit: Qer 10, 2022 - Kor 5, 2022

Data e Deklaratës: Qer 16, 2022


Ka përfunduar tashmë: Periudha e Aplikimit për Ndihmë në Katastrofat Natyrore

alert - warning

Dita e fundit për individët dhe familjet që të aplikojnë për ndihmë pasi ka kaluar kjo katastrofë natyrore. Ju nuk keni më të drejtë të bëni një kërkesë të re.

Për të verifikuar statusin e një kërkese të paraqitur më parë, shkoni në faqen DisasterAssistance.gov.

Aplikova për Ndihmë. Çfarë ka më tej?

Ju do të njoftoheni me letër prej FEMA-s ose përmes postës së Sh.B.A-së ose me komunikim elektronik. Mund të duhet të verifikoni identitetin ose kryeni një kontroll në shtëpi. Të gjitha inspektimet do të kryhen me telefon për shkak të COVID-19 dhe nevojës për të mbrojtur sigurinë dhe shëndetin e forcës tonë të punës dhe mbijetuesve.

“Ndihma pas një Katastrofe Natyrore”

E përkthyer në 27 gjuhë, broshura “Ndihma pas një Katastrofe Natyrore” është një mjet për tu ndarë në komunitetin tuaj për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë llojet e ndihmës FEMA që mund të jetë e disponueshme për të mbështetur individët dhe familjet në rikuperimin nga katastrofat natyrore.

Shkarkoni broshurat

Bëhuni vullnetar dhe dhuroni

Rikuperimi pas një katastrofe natyrore mund të zgjasë për disa vite. Ka disa mënyra për të ndihmuar si dhurimi i parave të gatshme, sendeve të nevojshme ose kohës tuaj. Mësoni më shumë rreth mënyrës për të ndihmuar personat në nevojë.

Të hysh në Marrëdhënie Biznesi me FEMA

Nëse jeni të interesuar në ofrimin e shërbimeve me pagesë, vizitoni Doing Business with FEMA page (faqen tonë ‘Të hysh në Marrëdhënie Biznesi me FEMA’) për të filluar Doing Business with FEMA page.


Local Resources Custom Text

Mitigation is defined as taking an action now to reduce future risk.

For example, a mitigation action is tying your shoe to prevent you from tripping and hurting yourself; purchasing a flood insurance policy to help you recover faster from a flood event.

WHY IS MITIGATION IMPORTANT?

Mitigation breaks the cycle of disaster damage, reconstruction and repeated damage. Hazard mitigation includes long-term, permanent solutions that reduce the impact of disaster in the future.

WHO CAN YOU TALK TO ABOUT MITIGATION?

You can reach a mitigation specialist by phone on the FEMA Mitigation Helpline at:

833-FEMA-4-US (833-336-2487) from 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Mountain Time on Monday through Friday

or email us anytime at:

FEMA-R8-Hmhelp@fema.dhs.gov

 

FEMA Mitigation - Montana DR-4655 Resource Center 

Historic flooding occurred in many Montana communities in 2022. The FEMA Mitigation Montana DR-4655 Resource Center is an information platform developed by a FEMA Mitigation team that organizes programs, people, and tools to support communities through programmatic initiatives during disaster operations. The Resource center is intended for local governments, homeowners, builders and anyone else with a stake in the recovery effort. http://www.fema.gov/montana-flood-data


Detyrime financimi

Ndihma personale Amount
Total Housing Assistance (HA) - Dollars Approved $2,928,101.31
Total Other Needs Assistance (ONA) - Dollars Approved $216,203.55
Total Individual & Households Program Dollars Approved $3,144,304.86
Individual Assistance Applications Approved 327
Ndihma publike Amount
Emergency Work (Categories A-B) - Dollars Obligated $768,173.00
Permanent Work (Categories C-G) - Dollars Obligated $40,463.92
Total Public Assistance Grants Dollars Obligated $983,299.39